Home
Facebook Instagram Twitter

Algemene Vaarregels

 

 

 

- Er geldt er op het water uiteraard ook een maximum snelheid. Deze kan verschillen in 6, 9 of 12,5 km per uur.

- U dient de beroepsvaart altijd voldoende ruimte te geven. Houdt u hiervoor het midden van de vaarweg vrij.


- Zorg dat u op de hoogte bent van het gebruik van de navigatieverlichting en gebruik het ook op de juiste wijze.

- Voorkom gevaarlijke situaties door niet te laveren op drukke wateren, niet van koers veranderen als u de  situatie om u heen nog niet hebt ingeschat en houd de situatie om u heenvoortdurend in de gaten, zeker ook de situatie achter u.

-  Leg alleen aan op plaatsen waar dat is toegestaan. Voorkom bij het aanleggen en het wegvaren gevaarlijke situaties.

- Volg bij bruggen en sluizen altijd de aanwijzingen van de brugwachter en sluiswachter op.

- Laat voor bruggen en sluizen en in de sluizen uw boot nooit onbemand of zonder schipper achter.

- Hou bij de beroepsvaart en grote schepen altijd rekening met de lange stopweg van deze schepen, hun grote draaicirkels en sterk verminderd zicht in de dode hoeken.

- Op bochtige rivieren kiezen veel opvarende schepen voor de kortere binnenbocht. Zij gebruiken dan het blauwe bord als teken. Tevens wordt het blauwe bord gebruikt om aan te geven dat het schip naar een aanlegplaats aan de 'verkeerde wal' wil varen. Vertrekkende schepen moeten aan de overige vaart voorrang verlenen.

- Is er aan bakboordzijde van een groot schip weinig ruimte, wijk dan duidelijk waarneembaar naar uw bakboordzijde uit. De stuurboordwal is ondergeschikt aan de blauwe-bordregel.

- Heeft u een marifoon, dan bent u verplicht uit te luisteren op het aangewezen marifoonkanaal. Dat is op alle vaarwegen kanaal 10, behalve op die plaatsen waar voor de veilige navigatie, blokkanalen zijn ingesteld. Deze marifoonblokkanelen zijn aangegeven door het bord B11 (BPR) langs de vaarweg

-Schepen met één of meer blauwe kegels of lichten, zijn geladen met gevaarlijke stoffen. Blijf uit de buurt en het is verboden daar aan boord te gaan.


Terug naar de vaarregels